YRITYS

Historiaa ja nykyisyyttä

Turun yliopiston tilastotieteen opettajat perustivat yrityksen, joka rekisteröitiin 26.9.1975. Alussa toimimme Naantalissa, mutta nyt olemme muuttaneet Veikkolaan Kirkkonummelle. Emme ole halunneet muuttaa hyvää suomenkielistä nimeä, vaikka toiminta ei olekaan samanlaista kuin perustamisvaiheessa.

Alkuvuosina julkaisimme tilastotieteen oppikirjan ja hoidimme lähinnä lääketieteellisten tutkimusten tilastollista käsittelyä. Teimme myös joitakin omia tutkimuksia. Vuonna 1984 laadimme ohjelman kunnallisvaalien tuloslaskentaan. Sitä käytettiin myös vuosien 1988 ja 1992 kunnallisvaaleissa. Viimeksi mainittuna vuonna se oli laskentavälineenä lähes joka kolmannen kunnan keskusvaalilautakunnassa.

Ensimmäinen TILTU-kirjanpito-ohjelma tuli markkinoille 1987 ja saavutti nopeasti suosiota. Rinnalla tarjottiin taloyhtiöille KANTO-ohjelmaa maksujenvalvontaan. Yritys toimi vuosina 1987 - 1993 Helsingissä, mutta palasi kotipaikkaansa Naantaliin. DOS-ohjelmien myynti päättyi vuonna 1997. Silloin tehtiin Windowsiin ensin kirjanpito-ohjelma ja syksyllä TILTUEuro, joka sisälsi kirjanpidon lisäksi laajan Ynnä-osuuden erilaisia taloushallinnon toimintoja. Toisin kuin monien muiden ohjelmat se oli puhdas Windows-ohjelma. Sitä on myyty jo yli 5 000 kappaletta.

Uusi ajan tasalla oleva ohjelmamme on TILTU MMV . Tämä on nyt päätuotteemme. Ohjelmamme sopii kaikkien kirjanpitovelvollisten käyttöön ja se toimii myös uusimmissa Windowseissa. Ohjelmaa luonnollisesti kehitetään jatkuvasti ja käytämme työssä uusimpia välineitä.

Erityistä painoa olemme panneet yhdistysten tarpeisiin, koska usein ohjelmat on tarkoitettu lähinnä yrityksille. TILTU sopii tietenkin myös yrityksille ja taloyhtiöille.

Suomen tilastotutkimus Oy:n toimitusjohtajana on 1.11.2005 lähtien Martti Tolvanen. Vuonna 2021 TILTU MMV siirtyi MAT-Data Palvelut Oy:lle.